W sytuacji gdy to biuro księgowe, świadczy profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe i co istotne nie oferuje pełnych usług doradczych a także nie udziela żadnych porad prawnych, to ma możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku VAT.