Dobór kierunku studiów to pewien spośród najistotniejszych dylematów będących przed młodym mężczyzną u progu dorosłego życia. Wybór podjęty w obecnym okresie będzie warunkować całe nasze życie zawodowe, gdyż w wielu wypadkach to dzisiaj studia determinują wykonywanie określonego zawodu. Wielu przyszłych studentów rozmyśla, czy wybrać studia pokrywające się z zainteresowaniami, lub być może wybrać się na kurs, jaki zagwarantuje etat jak i przyzwoitą pensję.