Pożyczki są powszechnym sposobem pozyskiwania pieniędzy w momencie, gdy potrzebujemy większej kwoty na realizację danego celu. Według oficjalnych statystyk przeważająca większość Polaków nie posiada oszczędności, które mogłyby pokryć niespodziewany większy wydatek. W podobnych zestawieniach statystycznych możemy odnaleźć informację, że Polacy nie tylko nie posiadają oszczędności, ale też są zadłużeni. Zadłużenia te mogą być drobnymi kwotami. Na przykład wykorzystanym niewielkim debetem na koncie bankowym. Trochę większą kwotą będzie zadłużenie powstałe po zakupie najnowocześniejszego telewizora przy pomocy karty kredytowej. Ale niczym rzadkim nie jest posiadanie kredytu zaciągniętego na wiele tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Obecna tendencja realizowania celów z pomocą pożyczonych pieniędzy

Read more