Pożyczka prywatna jest pożyczką pozabankową, udzielaną osobiście przez osoby fizyczne. Stanowi to wybawienie dla ludzi, którzy nie mogą bądź nie chcą skorzystać z oferty pożyczkowej banku.
Wspomnianą pożyczkę osoba może wziąć tylko u osoby prywatnej, po przedstawieniu dokumentu ze zdjęciem.

Aktualnie na rynku działa wiele firm oferujących tego rodzaju usługi, w oparciu o umowy cywilno-prawne czy też w oparciu o weksel in blanco, stanowiącego rodzaj zabezpieczenia dla osoby udzielającej pożyczki. Starając się o prywatną pożyczkę, nie musimy zbierać żadnych oświadczeń od pracodawcy, ani żadnych innych dodatkowych dokumentów. Ponadto, całoroczne oprocentowanie takiej pożyczki może wynosić nie więcej niż 25% w skali całego roku. Także, wszystkie firmy trudniące się udzielaniem prywatnych pożyczek nie pobierają żadnych prowizji.

Warunki tego rodzaju umów są więc dużo bardziej korzystne dla ludzi, niż w wypadku standardowych pożyczek udzielanych przez banki. Jeżeli pożyczana kwota będzie równa, bądź przewyższy sumę 500 złotych, powinniśmy taką umowę spisać na kartce, gdyż w sytuacji pożyczek prywatnych nie ma zastosowania przepis o kredycie konsumenckim. Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym, każda pożyczka, której wartość stanowi ponad 500 zł, powinna być potwierdzona umową na piśmie. Nie posiadanie umowy pisemnej nie jest wprawdzie jednoznaczny z nieważnością pożyczki, lecz jednak może być trudnością podczas wszelkich sporów w sądzie. Pożyczek prywatnych nie można również otrzymać składając wniosek poprzez Internet. Niezależnie od okoliczności, wymagane jest osobiste podpisanie umowy w obecności osoby udzielającej pożyczki.