Patrząc na ewidencje z ostatnich lat odnoszące się do zwiększenia się zainteresowania usługami przedsiębiorstw pośredniczących przy zawieraniu umów leasingowych gołym okiem widać, iż tego typu forma finansowania projektów z roku na rok przekonuje w naszym kraju coraz większą grupę zwolenników. Przedsiębiorcy pomału przekonują się do plusów jakie przynosi za sobą umowa leasingu, a zwłaszcza z punktu widzenia spodziewanych oszczędności w odniesieniu do sytuacji gdy zamiast wynajmować zdecydowalibyśmy się zakupić dane dobro/a na własność, po rynkowych cenach. Umowa leasingu stanowi świetną ewentualność dla przedsiębiorców poszukujących konsensusu pomiędzy utrzymaniem dotychczasowego poziomu biznesu a ograniczeniem kosztów związanych z ich przeprowadzaniem. Wiadomo, iż każda koncepcja inwestycyjna powinna bazować na pewnych fundamentach w postaci środków finansowych, bez których bardzo trudno o jakikolwiek rozwój ekonomiczny. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej coraz mniejsza ilość przedsiębiorstw może sobie pozwolić na lekkomyślność pod względem kosztów na projekt. Ciężka sytuacja ekonomiczna sprawia, iż pragnąc pozostać na rynku trzeba koniecznie skupić swoją uwagę na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, przede wszystkim w zakresie finansowania nowych przedsięwzięć. Nie tak dawno temu naturalną opcją, z której chętnie korzystano był kredyt, jednak w danej chwili patrząc z punktu widzenia korzystności nie jest to już rozwiązanie tak opłacalne.

Umowa leasingowa jako innowacyjna forma finansowania przedsięwzięć w w ostatnim okresie wydaje się coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu. Właściciele firm zaczęli wyraźnie dostrzegać korzyści jakie oferuje takiego rodzaju rozwiązanie. Ogromną korzyścią jest tutaj przede wszystkim fakt rzeczywistych oszczędności o charakterze typowo ekonomicznym. Inaczej mówiąc – wynajmując dane narzędzie środek transportu, itp. – ogólnie rzecz biorąc przedmiot umowy leasingowej oszczędzamy rzeczywiście (zwłaszcza w krótkim przedziale czasowym) jeśli zestawimy tego rodzaju projekt z jednorazowym wydatkiem koniecznym do poniesienia w momencie kiedy decydujemy się na wykup określonych rzeczy na własność. Przy leasingu pozyskujemy potrzebne narzędzie, a jednocześnie jedynymi kosztami do poniesienia jest wysokość comiesięcznych rat, ustalonych w ramach podpisanej umowy z tytułu wynajęcia i użytkowania przedmiotu umowy leasingu. Pod względem opłacalności różnica jest zatem od razu widoczna. Kolejną z głównych zalet umowy leasingu, która sprawia, że coraz więcej właścicieli przedsiębiorstw decyduje się z tej formy skorzystać jest fakt, iż leasing pozostawia nam ogromnie szerokie pole manewru, które sprawia, iż poszczególne parametry (wysokość rat, długość trwania umowy, możliwość wykupienia narzędzia na własność, bądź odstąpienia od umowy leasingowej w w dowolnej chwili) umowy leasingu możemy z powodzeniem negocjować tak, aby jej końcowy kształt jak najmocniej odpowiadał naszym potrzebom, oczekiwaniom, jak również ekonomicznym możliwościom. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia małych przedsiębiorców, którzy dopiero wchodzą na rynek i jeszcze nie mają ugruntowanej pozycji, a co za tym idzie – satysfakcjonujących zysków oraz stabilnej sytuacji ekonomicznej. Umowa Leasingu jest tutaj wręcz idealnym rozwiązaniem, ponieważ zezwala przeprowadzić niezbędne inwestycje (zdobyć odpowiednie rzeczy) przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków na ten cel do minimum. To sprawia, iż leasingobiorca ma możliwość w pełni skupić się na prowadzeniu przedsiębiorstwa, zamiast martwić się kwestiami ekonomicznymi, które w umowie leasingu zostają rozłożone na dogodne raty i eliminują konieczność poniesienia jednorazowego, odczuwalnego dla całej firmy wydatku. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że zwłaszcza na początku prowadzenia przedsiębiorstwa fakt ten jest strasznie korzystny, nic więc dziwnego, iż coraz więcej właścicieli przedsiębiorstw jest zainteresowanych tego rodzaju alternatywą jaką bez wątpienia oferuje umowa leasingu.