Nierzadko i w różnych okolicznościach wspominamy o odkładaniu pieniędzy. Termin oszczędzanie występuje w szeregu reklam albo w telewizji lub w radiu. Niełatwo jednoznacznie zinterpretować to zdarzenie. Dla niektórych to tańszy produkt, tańsza usługa, promocja cenowa lub super gratis do zrealizowanych zakupów. Dla innych zaś, odłożenie części funduszy na konto – tzw. namacalne korzyści idące z „oszczędzania”.