W czasie kryzysu ekonomicznego i coraz większych ograniczeń skorelowanych z przyznawaniem kredytów w tradycyjnych bankach coraz więcej ludzi uruchamia działania w celu znalezienia zamiennych form pomocnych w nieoczekiwanych chwilach gdy natychmiast potrzebujemy środków finansowych. Widząc rosnący popyt na tego rodzaju usługi na rynku coraz śmielej pojawiają się prywatne agencje pożyczkowe i wraz z upływem czasu oraz systematycznym zwiększaniem ilości klientów nie trudno już dostrzec, że robią to z coraz lepszym rezultatem. Specyfika tego rodzaju biur polega w głównej mierze na sposobie współpracy z klientem oraz bezproblemowości i sprawności przebiegu całej obsługi. Zdając sobie sprawę z tego, iż na poziomie infrastruktury podmioty o podobnym profilu działalności nie mają szans konkurować z tradycyjnymi bankami przeważająca większość z nich oferuje swoje usługi wykorzystując do tego celu Internet wyzbywając się dzięki temu wszelkich kosztów związanych z dzierżawą lokalu, jego urządzeniem czy wreszcie opłaceniem wystarczającej ilości pracowników. Jeszcze jakiś czas temu gdy Internet był dobrem raczej ekskluzywnym – działalność online byłaby zdecydowanie irracjonalna, jednak dziś jest to coraz dynamiczniej rozwijający się kanał, który zwraca uwagę nawet najistotniejszych figur w branży finansowej. Dostęp do Internetu w naszym kraju rośnie praktycznie każdego dnia, stając się dobrem tak ogólnodostępnym jak telefon komórkowy czy telewizor.

Nie ma więc wątpliwości, że również grupa potencjalnych odbiorców urosła diametralnie w stosunku do tego co mogliśmy obserwować jeszcze 4-5 lat temu. Dziś Internet stał się nieodłącznym elementem naszego życia, źródłem nie tylko zabawy czy nauki, ale również uniwersalnym narzędziem do porozumiewania się, załatwiania prozaicznych spraw (jak choćby regulowanie należności), czy nawet miejscem pracy. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej podmiotów stawia zdecydowanie na ten sposób dotarcia do klienta. Robią to zarówno nowo powstałe firmy, wkraczające na rynek z ofertą (gdzie dzięki działalności online zmniejszają koszty do minimum), jak również podmioty zasiedziałe, o silnej, trwale ugruntowanej pozycji. W dzisiejszych czasach praktycznie wszyscy modyfikują swoje strategie biznesowe stawiając coraz bardziej na działalność online, która daje szereg nowych możliwości. Dzieje się tak praktycznie w każdej branży, nie odmiennie zatem jest w branży finansowej. Zwiększająca się powszechność pożyczek przez Internet ma związek w głównej mierze ze wzrostem dostępności, jak również powszechnością samego Internetu, a także zwiększającej się wiedzy odbiorców, którzy zaczynają widzieć pozytywy jakie pociąga za sobą możliwość samoobsługi z wykorzystaniem globalnej sieci. Dziś potencjalny klient ceni sobie głównie swobodę w podejmowaniu decyzji, oraz samodzielność w jej realizacji. Pożyczki na odległość idealnie wpisują się w ten schemat. Oto bowiem odpada konieczność bezpośrednich wizyt w placówkach, stania w kolejkach, chodzenia po instytucjach – wszystko to można już z powodzeniem załatwić bez opuszczania domu. Korzyści płynące z tego tytułu są oczywiste i dobrze widoczne w zasadzie gołym okiem. Nie dziwi zatem zwiększająca się powszechność firm działających w systemie online. Dużo bardziej komfortowo bowiem uzyskać pożyczkę za pomocą kilku kliknięć i już kolejnego dnia cieszyć się z szybkiej gotówki niż biegać po bankach ze stertą papierów i nadzieją, że uda się ze wszystkim uporać na czas.