W sytuacji gdy to biuro księgowe, świadczy profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe i co istotne nie oferuje pełnych usług doradczych a także nie udziela żadnych porad prawnych, to ma możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Biuro księgowe – zwolnienie z VAT
Organizacje, które świadczą usługi consultingowe naturalnie nie wypełniają warunków, które są koniecznie, żeby przysługiwało im zwolnienie z VAT (ze względu na wysokość obrotów). Jeżeli biuro księgowe oferuje wyłącznie usługi księgowe (prowadzi księgi podatkowe, sporządza deklaracje podatkowe), to bezwzględnie ma możliwość do korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na skalę obrotów.

Przedsiębiorcy oferujący usługi księgowe i rachunkowe, podlegają identycznym zasadom oraz ustawom podatkowym, jak wszyscy inni podatnicy. Znaczy to, iż biura księgowe muszą rozliczać zarówno podatek dochodowy, jak i również podatek od towarów i usług. Firmy księgowe wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa gospodarcze może skorzystać ze zwolnienia z VAT na zasadach ogólnych. Należy podkreślić jednak, iż zwolnienie to należy się wyłącznie podatnikom, gdzie sprzedaż roczna nie przekroczyła 150 000zł. Zwolnienie to stosuje się z automatu, bez konieczności dokonywania żadnych wcześniejszych starań przez przedsiębiorcę.

Ponowny powrót do zwolnienia z podatku VAT
Należy powiedzieć również i o tym, iż w sytuacji gdy to przedsiębiorca prowadzący swoje biuro finansowe straci prawo do zwolnienia z VAT bądź też zrezygnuje z tego prawa, to ma możliwość ponownego do niego powrotu, ale nie wcześniej niż po upływie roku (licząc od końca roku w jakim stracił prawo do zwolnienia).